12 juli 2009, 1:40

Download de flash speler om dit te zien.

Als ik maar lekker lig
mijn hoofd op je borst mag rusten
met mijn handen je overal voelend
inslapen

Wat een mooie droom die wij leven
de verrukkelijke ogen
dat open en dicht gaan en komen
dat klaar zijn wakker temidden van alle
schijn
voltooid de taken wellicht die mij
wachtten
begeerd genoeg gekregen geleefd
verteerd
die alomvattende krachten
die verder leven in ieders mond
waarop ooit een kus ontstond

die talloze omhelzingen verenigd
die opperste extases tot deze ene
verenigd
als de mist weg valt en het licht toe tast

als ik zwijgen zal wanneer ik spreken
moet
als het bitter smaakt aan het einde zo
zoet

zal ik de juiste woorden vinden
een keelontsteking mij niet
verhinderen ?

En die laatste adem, blaas ik die uit
of in, of aan-
aan ‘t begin van een nieuw bestaan?

in de naam van een geest die van altijd
is
voorbij ruimte en verbintenis
van vol en leeg bevrijd
geen held meer, hoop of ster

is er iets mooier dan wat werkelijk is
voorbij de smart en verheugenis
als alle geheimen openbloeien
het oog gesloten
het cellenstelsel
ontbindend
een woord wellicht
verlossend of bezielend
verdiepend of verheffend
het zeker weten dat het goed was
het leren ervaren dat het goed is
teneinde uit te vinden dat het goed zal
zijn

op de levensvreugde komt het aan
daar ga je heen daar kom je vandaan
NIET NIETS het parool
als alles onvertaalbaar is
en het ALLES is MOGELIJK
en de wet van de liefde is

Simon Vinkenoog

Gepost door spinvis